Štátny archív v Martine
neoficiálna stránka

Vitajte na neoficiálnych stránkach štátneho archívu v Martine, ktorý je pracoviskom Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči. Vo svojich depozitoch zhromažďuje a sprístupňuje dokumenty, ktoré ilustrujú dejiny Turca, ale i také, ktoré sú prameňom poznania vlastnej minulosti - matriky, školské katalógy, spisy dedičských konaní a iné.